For vår kunde så søker vi etter en kandidat som har erfaring fra nettverk. Vedkommende må ha betydelig med erfaring innen «Citrix Netscaler».Det er behov for cirka 10 timer per uke frem til jul, og det er en ny plattform som skal designes, implementeres og testes. Team for leveransen er på plass, og kompetansen på Citrix Netscaler mangler.

Søknadsfrist 09.08.19: 15:00

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.