For kunde søker vi en senior utvikler med god teknisk forståelse, faglig styrke og evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger.

Personen må være selvgående, vant til å jobbe smidig, god på kommunikasjon, arbeidsprosess og samarbeid.

Kandidaten har erfaring med følgende:

  • .NET (Web API | C# | F# | .NET Core)
  • API Design (versjonering, sikkerhet, logging, etc.)
  • MongoDB
  • Kontinuerlig integrasjon, test og utrulling (Octopus Deploy, TeamCity)
  • Testdrevet utvikling – herunder enhets- og integrasjonstester ( NUnit / XUnit)

Kjennskap til følgende er en fordel:

  • Skyløsninger (vi bruker Azure; App Service, Azure Functions, CosmosDB, Blob Storage, Application Insights)
  • Domenedrevet design
  • Spesifikasjonsarbeid
  • Integrasjonsarbeid mot tredjepart

Oppdraget er lokalisert i Oslo, med oppstart 1.mars med 3 måneders varighet med opsjon på forlengelse.

Dersom dette kan være et oppdrag for deg, registrer deg på vår nettside.