For en av våre kunder her i Oslo søker vi en fulltids MS SQL ressurs. Oppgavene dreier seg om alt fra løpende forvaltning til oppsett av komplekse hoteller i en Database as a Service-setting, så ressursene må ha noen års erfaring.

Det kan heller ikke være kjente forhold i veien for at ressursene kan sikkerhetsklareres.

Arbeidsoppgaver er blant annet som følger:

  • Designe en Always on databaseserver løsning for Microsoft SQL server
  • Design av instanser
  • Anbefaling av lisens og løsning basert på kundens lisens
  • Anbefaling av om løsning skal basere seg på virtualisering eller fysisk server
  • Anbefaling om hvilke SQL-versjoner som skal kjøres (standard, enterprise) 2016/2019
  • Anbefaling om hvordan lagring skal designes
  • Vedkommende må også ha meget gode egenskaper innen skriving av designdokumenter

Oppstart: Snarest
Varighet: Ut august, med muligheter for forlengelse
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo S

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.