Helse Vest innfører nye, felles arbeidsprosesser og ny systemløsning innen fagområdene regnskap, budsjett, innkjøp og logistikk i regi av programmet LIBRA. SAP S/4 HANA er valgt som systemløsning med IBM som leverandør. Løsningen for regnskap er innført for alle sju foretak i Helse Vest og løsningen for bestilling, lager og forsyning er innført i Helse Stavanger

LIBRA-programmet fortsetter i en ny fase med design og innføring av utvidelser innen lager og forsyning. I denne fasen skal det settes opp avansert lagerstyring med bruk av EWM, vi skal legge til transportadministrasjon med bruk av SAP Transportation Management og en rekke forsyningskjeder skal flyttes over i løsningen. Dette vil kreve integrasjoner mot en rekke fagsystemer.

Konsulenten vil inngå i et team på 5 arkitekter. Rådgivning vil være en viktig del av oppdraget. I tillegg skal konsulenten bidra i utarbeidelse og dokumentasjon av løsningsarkitektur, spesielt relatert til håndtering av integrasjoner mot randsystemer og utfasing av gamle løsninger.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

  • Bistå i tilrettelegging for god systemdesign og -innføring
  • Rådgivning og konsekvensvurderinger innen områdene lagerstyring og logistikk
  • Dokumentere løsningsarkitektur (prosesser, informasjon og applikasjon) inklusiv vurderinger som beskriver konsekvensen av ulike løsningsalternativer for forretningen
  • Bidra i integrasjonsarbeid

Kandidaten må ha følgende kvalifikasjoner:
Kompetanse:

  • Erfaring som løsningsarkitekt i store, komplekse organisasjoner
  • God kunnskap om SAP innen fagområdene nevnt over, spesielt SAP EWM og SAP TM
  • Erfaring med integrasjoner mot SAP
  • Erfaring med integrasjon mellom SAP og robotisere løsninger er en fordel
  • Generelt god forståelse for IKT og muligheter knyttet til anvendelse av SAP for å få effektive arbeidsprosesser

Frist for å søke er senest 07.08.

Oppstart: Medio august
Varighet: 6 mnd, med opsjon på inntil 2 år
Stillingsprosent: 50 – 100
Lokasjon: Bergen eller Stavanger. For utenbys konsulenter forventes fysisk tilstedeværelse min. 3 dager pr. uke.

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.