Bistanden som skal utføres

Helsedirektoratets målbilde for innhold er at målgruppene skal få tilgang til innholdet vårt i de flatene de bruker til vanlig.

 • Brukerne, og deres behov, skal være det sentrale utgangspunktet (Digital agenda for Norge)
 • Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem (Digital agenda for Norge)
 • Virksomheter som etablerer nye eller oppgraderer eksisterende fagsystemer eller digitale tjenester, skal legge til rette for at maskinlesbare data fra disse tjenestene kan deles og brukes av andre (Digitaliseringsrundskrivet)

Helsedirektoratet har i 2018 og 2019 gjennomført prosjektet Digital innholdsplattform. Det er etablert en ny forfatter- og publiseringsløsning for innholdsproduksjon som skal tilrettelegge for deling av Helsedirektoratets faglige innhold utover web, såkalt headless. Løsningsarkitekten fra prosjektet slutter og vi søker etter en erfaren løsningsarkitekt for å videreføre arbeidet. For eksempler innhold se helsedirektoratet.no og for API-eksempler se utvikler.helsedirektoratet.no.

Konsulenten vil jobbe med løsninger innen web og samhandling i seksjon innhold og digitale kanaler.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå med teknisk rådgivning (web og digitalt innhold)
 • Jobbe tett med fagsiden i Helsedirektoratet og Helfo, forstå deres behov og finne gode tekniske og funksjonelle løsninger
 • Teknisk premissgiver på valg av riktig teknologi og verktøy
 • Premissgiver for strukturering av informasjon
 • Bistå slik at det utvikles moderne og brukervennlige løsninger
 • I samarbeid med seksjonen gjennomføre og videreforedle strategien for Helsedirektoratets digitale innhold
 • Forstå innholdsmodellen og sørge for at innholdet som lages egner seg for deling via API og kan eksponeres på web
 • Utvikle og implementere målarkitektur og veikart

Absolutte krav til kompetanse og erfaring:

 • Bachelor eller master fra teknisk høyskole eller universitet
 • Minimum 5 års erfaring som utvikler av webløsninger
 • Minimum 5 års erfaring med CMS og innholdsmodellering
 • Erfaring med å jobbe tett med fagsiden
 • Kommuniserer godt på norsk og engelsk både muntlig og skriftlig

Kompetanse og erfaring utover minstekrav:

 • Erfaring med innholdsmodellering og å jobbe med innhold som skal kunne brukes i flere kanaler (via APIer)
 • Prosjekterfaring med skyløsninger (Microsoft Azure)
 • Erfaring fra prosjekter med Enonic XP
 • Erfaring fra prosjekter med Headless CMS
 • Har interesse for informasjonsmodellering

Erfaring fra helsesektoren er en fordel.

Oppstart: Starten av desember
Varighet: 01. april 2020, med 6 måneders opsjon på forlengelse
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.