For Helsedirektoratet søker vi en konsulent som skal jobbe tett med prosjektlederne i det daglige arbeidet med en støtterolle.

Arbeidsoppgaver:

 • Støtte prosjektlederne med prosjektstyringsverktøy, risikoanalyser, rapportering, fremdriftsoppfølging, arkivering, innsamling av data etc.
 • Ansvar for det praktiske rundt eksterne møter og samlinger, inkl. planlegging, gjennomføring, oppsummering etc.

Krav:

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå.
 • Antall års erfaring etter fullførte studier: 1 – 3 år
 • God kjennskap og innsikt på de områdene prosjektene relaterer seg til.
 • Erfaring med tilsvarende arbeidsoppgaver.
 • Det bes om referanser fra tilsvarende arbeidsoppgaver/prosjekter (kontaktinformasjon)
 • Må kommunisere og formulere seg svært godt på norsk både muntlig og skriftlig.
 • Erfaring fra prosjekter gjennomført i hht. Prosjektmodellen

Ønsket erfaring:

 • God kjennskap til pilotprosjektenes innhold.
 • God kjennskap til og forståelse for Helsedirektoratets rolle og myndighet.

Oppstart: 02.01.2019
Varighet: 1 år, mulighet for opsjon 1-2 år
Stillingsprosent: 100%
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris, og tilgjengelighet.