Oppdrag

Vår samarbeidspartner, som er en kjent privat merkevare, har nettsider basert på Adobe QC5.

De har behov for en aktør som kan bistå deres interne ressurs med utarbeidelse av oppsett for innhold (ikke innholdsproduksjon), oppsett og endring av sider samt fortløpende bistand.

De tar per i dag ut ca 20 % stilling hos et utenlandsk konsulentselskap, og har behov for bistand med løsningen fra noen som kan kommunisere godt på norsk.

Dette er et langvarig engasjement.

Meld din interesse for oppdraget på skjemaet på nettsiden, husk å legge ved informasjon om erfaring med verktøyet.