For en av våre kunder søker vi ressurser som vil være med på å utvikle en ny sanntidsapp. Det antas at løsningen vil vekke nasjonal og potensielt internasjonal oppmerksomhet. Det skal lages en iOS-app og en Android-app som knytter seg mot allerede eksiterende baksystem.

Vi søker følgende ressurser:

 • Intern prosjektledelse hos leverandør
 • Utviklere/konsulenter

Eksempler på arbeidsoppgaver:

 • Anbefaling av arkitektur og rammeverk
 • Bistå i spesifikasjon og design av løsning
 • Bistå i valg av øvrig teknologi
 • Utvikle løsningen
 • Utarbeidelse av dokumentasjon

Ønskede krav:

Konsulentene som skal bistå i denne prosessen må dokumentere generell høy kompetanse og erfaring. Eksempler kan være kompetanse og/eller erfaring innen et eller flere av punktene under:

 • Høyere relevant utdannelse
 • Utvikling av mobilapplikasjoner og øko/baksystem for mobilapplikasjoner
 • Erfaring fra implementering av kartløsninger i mobile applikasjoner
 • Erfaring med utvikling av løsninger med god universell utforming
 • Domenekunnskap innen mobilitet
 • Kunden ser for seg at React Native eller Flutter er de mest aktuelle rammeverkene

Oppstart: Medio mai
Varighet: 7 måneder, med mulighet for forlengelse og utvidelse
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Avtales med kunde. Fysiske møter hos kunde må påregnes.

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.