Om oppdraget

Vår kunde benytter RCM konseptet som system for utvikling av forebyggende vedlikeholdsprogram. Vedlikeholdsstyringen gjennomføres i virksomhetssystemet IFS Applications.  De bruker IFS 8 i dag, men er midt i et prosjekt til å ta i bruk IFS10. BI-Cycle er direkte knyttet til IFS og brukes både som støtteverktøy for å gjennomgå RCM, og for å analysere trender og hendelser i driften. Konsulentenes arbeidsoppgaver består i å delta i faggrupper (tverrfaglig ekspertkompetanse i det enkelte fagområde innen overføringsanlegg), ha kompetanse i dataverktøy for RCM (Bi- Cycle) og aktivt sørge for at alle sider ved utstyret blir belyst etter RCM metoden. En viktig oppgave for konsulenten vil være å legge til, endre og optimalisere data i Bi-Cycle, lede og delta i datasortering og «vasking» av data, Verifisere og korrigere informasjon i IFS er å lede lokal RCM analyse ved den enkelte stasjons- og ledningsgruppe og dokumentere analysen i Bi-Cycle for hvert enkelt objekt individ.

Absolutte krav:

  • Minimum 5 års erfaring med å lede RCM analyse. God kjennskap til IFS Vedlikeholdsstyringssystem
  • Erfaring eller kjennskap til bruk av RCM verktøyet; Bi-Cycle for å dokumentere RCM analysen
  • Erfaring med å lede team av fagpersoner og oppnå resultater
  • Erfaring med vedlikeholdsanalyse
  • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Oppstart: Starten av oktober
Varighet: –
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.