For en av våre kunder i helsesektoren søker vi en konsulent som kan bistå til følgende oppgaver:

  • Være prosjektstøtte, i samarbeid med prosjektleder og teknisk ressurspersonlell
  • Planlegge og fasilitere møter og workshops
  • Bidra til å koordinere arbeid rettet mot helseforetak og mellom fagmiljøer, samt være et bindeledd ut mot andre nasjonale prosjekter innen samme fagfelt(pasientvurdering knyttet til rehabilitering)
  • Være en sparringspartner når det gjelder krav til løsninger og prosesser
  • Planlegge hvordan implementering av funksjonsvurderingsverktøy kan gjennomføres i helseforetakene

Krav til kompetanse og erfaring:

  • Erfaring med innføring av teknologi i helsetjenesten
  • Erfaring med arbeid innen offentlig sektor
  • Kjennskap til spesialisthelsetjenesten
  • God kunnskap og erfaring med å lede prosjekter

Oppstart: 03.01.2019
Varighet: 1 år
Stillingsprosent: 50%, med økt stillingsprosent opp til 100% og forlenget varighet frem til 31.01.2021
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CVtimepris, samt tilgjengelighet.