Om prosjektet

Ressursinnsatsen fremover skal ha en vridning fra tradisjonell rapportering til kunnskapsutvikling gjennom analyse. Kunden har et tradisjonelt datavarehus som innehar full historikk fra egne kildesystemer og noe data hentet fra SSB og egne kartlegginger. Datavarehuset benyttes i dag til fast månedlig og kvartalsvis rapportering, og rapportlaget inneholder tidligere års historiske tall. I tillegg benyttes datavarehuset til virksomhetsstyring, både i en styringsportal med hovedtall og gjennom tilrettelagte rapporter. Alle rapporter er tilgjengelig i en intern selvbetjeningsløsning der man har rike muligheter til filtrering og drill-down samt muligheten til å utvikle egne fremstillinger bygget på en felles datamodell.

Løsningen er bygget på Microsoft plattform med bruk av SQL server, SSAS Tabular og Power Pivot. I analysearbeidet ser vi for oss å ta i bruk Power BI. Dagens datavarehus med tilhørende forretningslogikk er primært utarbeidet for å ivareta rapporteringshensynet og det sammenstilles i liten grad data på tvers av virkemidler. Dette har konsekvenser både for hvorledes historikken er ivaretatt og hva som er betraktet som analyseenheten. Fokusskifte fra «sak» til «person» vil kreve at data struktureres på nye måter og/eller at nye forretningsregler utarbeides.

I tillegg rapporteres det i dag fra flere ulike løsninger. Prosessen for å kvalitetssikre tall på tvers av rapporteringsløsninger er manuell. Utvidelse med datamodeller for å ivareta analysebehovet øker risikoen for at det kan forekomme flere versjoner av samme tall. Det er derfor sentralt at en evner å ivareta likhetene mellom rapportering og analyse når datamodellene bygges.

Hovedoppgaver

Konsulenten vi her søker vil komme med forslag til definerte arbeidsprosesser for «best praksis» tilnærming å strukturere opp datagrunnlaget for analyser. Prosessene skal munne ut i datamodeller som både er gjenbrukbare for flere formål og lett kan adopteres av nye brukere. Det skal tilstrebes å ha overordnet tilnærming til ulike datamodeller slik at begreper kan brukes på tvers av virkemidler.

Det er ønskelig at fremtidens datamodeller så langt det lar seg gjøre skal ivareta både analyse og rapporteringsbehovet. Det er derfor behov for en avklaring på hvor disse to formålene ikke lengre har sammenfallende interesser.

Oppdraget skal gi en vurdering av dagens plattform, hva som eventuelt mangler for å kunne dekke analysebehovet og gi en anbefaling til hvilke prosesser som bør defineres for å strukturere dataen til analyseformål. I tillegg skal anbefalte prosessene konkretiseres og skisseres opp.

Dette vil kunne omfatte områder som;

  • Hvordan strukturere, vaske og transformere data for analyse og rapporteringsformål
  • Hvordan bygge modell
  • Dokumentere modell
  • Arbeidsrutiner rundt å versjonsstyre modeller
  • Arbeidsrutiner for lagring av data og modeller
  • Hvilke grep må bør gjøres for å komme nærmere en sammenstilling av data på tvers av virkemidlene
  • Vurdere ytelsesproblematikk relatert til store datamengder

Utdannelse

Relevant utdannelse på høyere nivå – minimum BSc

Kompetansekrav

Vi trenger en rådgiver med evne til å forstå eksisterende løsning og bidra til en kvalitetssikring for å kunne bygge videre på denne.

  • Erfaring innen datavarehus, datamodellering, rapportering og dataanalyse.
  • Erfaring fra prosjekter hvor data er tilrettelagt for og brukt til analyseformål.
  • Erfaring med datatilrettelegging og modellbygging i Power BI.

Personlige egenskaper

Ha evne til å kommunisere anbefalingene til både IT og fagside. Kandidaten må evne å ha et overordnet blikk på alle arbeidsprosessene, men samtidig evne å være konkret på hva som trengs for at kunden skal komme videre.

Nøkkelinfo

Oppstart: 27. mai 2019
Varighet: 30. august 2019 (ikke juli), mulighet for forlengelse
Engasjement: 50%
Arbeidssted: Drammen

Aktuelle kandidater bes ta kontakt ved å fylle ut skjema på høyre side. Husk å oppgi informasjon om timepris og tilgjengelighet, i tillegg til CV.