Oppdrag

Vår kunde søker en konsulent til DB-drift Oracle

Oppdragsinformasjon:
• Drift og forvaltning av test- og produksjonsmiljøer
• Prosjektbistand
• Endrings- og hendelseshåndtering samt problemløsning

Krav til ressurs:
Generelt:
• Erfaring fra driftsarbeid, fortrinnsvis fra store driftsmiljøer
• Erfaring med ITIL-baserte prosesser innenfor incident-, problem-, og change management
• Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, norsk muntlig og skriftlig
• Kjennskap til offentlig sektor
• God til å dokumentere
• Gode referanser

Oracle DB drift:
• Erfaring med Oracle databasedrift, helst fra større miljøer
• Oracle RDBMS 11g EE
• RMAN duplicate og backup
• Oracle performance tuning
• Shell scripting korn/bash
• Dataguard swichover/failover
• GoldenGate
• Kjennskap til cloud control samt diagnostic og tuning pack

Start : ASAP
Varighet : 3 mnd med opsjon for ytterligere 3 mnd
Arbeidssted : Grimstad
Språk : Norsk