Bistanden som skal utføres

Helsedirektoratet har opprettet et prosjekt som skal oppgradere intranettet fra Sharepoint 2010 til Sharepoint 2019. Det tekniske oppgraderingen vil gjennomføres av Norsk Helsenett, så ressursen som anskaffes vil bistå i arbeidet med å sette opp intranettet i henhold til Helsedirektoratets behov for interninformasjon. Dette skal gjøres ved å ta i bruk eksisterende funksjonalitet som ligger i Sharepoint 2019.

Det er behov for en ressurs som kan ta ansvar for følgende:

  • Få opp en god innholdsstruktur i samarbeid med fagavdelingene og identifisere innhold som brukerne trenger på intranett.
  • Sørge for at innholdet er lett tilgjengelig ved hjelp av en god navigasjon og søk.
  • Sette opp sidemaler og innholdsstruktur i SP2019 basert på brukerbehov. 
  • Bistå fagavdelingene ved produksjon av innhold.
  • Bistå ved etablering av plan for forvaltning av innhold

Oppstart: 04.11.2019
Varighet: Ut året, med mulighet for forlengelse med inntil 3 mnd av gangen inntil 1 år
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.