Ruter ønsker en konsulent til DPS Data Science som skal ha ansvar for arbeide med data science utvikling (maskinlæring, deep learning), arkitektur og big data infrastruktur.

Om Oppdraget
DPS Data Science avdelingen i Ruter består av flere miljøer som har ansvar for tilrettelegging av data fra ny og gammel plattform, med teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, maskinlæring, data lakes og er ansvarlig for kvalitet og tilgjengelighet av informasjon uttrekk, rapportering og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser i bedriften.

Om rollen og arbeidsoppgaver
Konsulenten vil bistå i analyser, modellering, utarbeidelse av løsningsspesifikasjoner og implementering av Maskinlære eller deep learning på data sources (e.g data lakes, S3 buckets og Big Data plattformen).

Eksempel på arbeidsoppgaver:

 • Utvikling, endring og feilretting av kode i Python, R, SQL
 • Implementering av endringer eller nyutvikling med å bruke maskinlæring, deep learning etc.
 • Test av data – Analysering av nye innmeldte behov

Ønskede kvalifikasjoner:

Minimum 2 års erfaring fra tilsvarende utviklingsområder
Infrastruktur kompetanse:

 • Docker
 • Cloud deployment (AWS)
 • GPU eller CPU bruk
 • Model deployment, configuration og tuning

Utvikling kompetanse:

 • Dyptgående kjennskap med Python, R, SQL (minst 4 års erfaring)
 • Dyptgående kjennskap med Maskinlæring, deep learning (minst 2 års erfaring)
 • Kjennskap med Scikitlearn, Tensor Flow eller PyTorch
 • Generell programmeringskompetanse (e.g Java, C# eller noe annen)
 • Microservices
 • Web services og REST services

Rammeverk:

 • H20.ai / DataBricks AutoML

Analytics kompetanse:

 • Math (Calculus and Linear algebra), Statistics (Regression, Anova)

Generell kildeanalyse, testplanlegging og kilde design
Ivareta dataintegritet og -kvalitet ved nyutvikling og løpende forbedringer
Sikre overholdelse av lover, forskrifter og retningslinjer ved forvaltning av data
Flytende norsk muntlig og skriftlig

Oppstart: Ønsket 20.11.2019
Varighet: 31.12.2020
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.