Om kunden

Norsk Helsenett SF (NHN) er et statsforetak eid av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Vi er ca. 400 ansatte og har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Tromsø, Oslo og Bergen. Fra 1. januar 2017 har NHN etablert et administrativt tjenestesenter som skal levere tjenester innen IKT, anskaffelser og arkiv til alle virksomhetene i den sentrale helseforvaltningen. Det forventes videre vekst i forbindelse med virksomhetsoverdragelse av deler av Direktoratet for e-helse hvor NHN anslås å få tilført ytterligere ca. 200 ansatte fra 1.januar 2020.

For mer informasjon, se www.nhn.no.

Bistanden som skal utføres

NHN ønsker å effektivisere og automatisere/robotisere prosesser innenfor Økonomi.

NHN benytter økonomistyringssystemet Unit4 Agresso versjon 7 (heretter Agresso) for regnskap, lønn og timeføring. Løsningen driftes lokalt av NHN.

NHN er i gang med et løp for digitalisering de kommende årene og trenger å utvikle/anskaffe nye fleksible løsninger som lett kan tilpasses dagens og fremtidens strategiske målsettinger. NHN ønsker at arbeidet med digitaliseringen starter med å kartlegge hvilke prosesser i vår økonomiavdeling som kan være egnet for automatisering/robotisering (RPA).  Leverandøren skal tilby en konsulent, alternativt et team, som vil være ansvarlig for gjennomføringen av en kartlegging.

Konsulenten(e) bør inneha erfaring fra og kjennskap til IKT bransjen og dokumentert erfaring med tilsvarende oppdrag. Det er ønskelig at leverandøren skisserer i hvor stor grad det er behov for å benytte interne NHN ressurser og hvilke ressurser dette typisk vil være. NHN vil stille med tilgjengelige ressurser som sikrer tilgang til nødvendige data, er tilgjengelige for faglige diskusjoner etc. Leverandøren vil være ansvarlig for å gjennomføre prosjektet og gi en anbefaling på egnede prosesser for automatisering.

Arbeidet skal resultere i en rapport som beskriver aktuelle prosesser og potensiale ved automatisering/ robotisering. Denne vil danne grunnlag for det videre arbeide med automatisering/robotisering og potensielt en anskaffelse av løsning, inkl. bistand.

Samtlige tilbydere gjøres oppmerksom på at det foreligger en marginal mulighet for at valgte leverandør kan bli erklært inhabil og ikke vil få levere tilbud i en fremtidig anskaffelse. Dette dersom det ikke er mulig å utjevne fordelen valgte leverandør potensielt oppnår med å ha foretatt kartleggingen forespurt i dette oppdraget.

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

  • Konsulentene skal ha god bredde med hensyn til både det tekniske og rådgivning.
  • Konsulentene skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk.
  • Konsulentene skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter /leveranser (kontaktinformasjon)

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)

  • Kompetanse og erfaring dokumentert i CV’er
  • Kan vise til tilsvarende prosjekter gjennom referanser (referanser kan bli kontaktet).
  • Plan for gjennomføring av oppdraget – Leverandøren bes gi en kort og overordnet beskrivelse av plan for gjennomføring av oppdraget, samt anslå et totalt timeomfang for leveransen basert på oppdragsgivers informasjon i dette bilag

Nøkkelinfo

Oppstart: ASAP, senest 3. juni 2019
Varighet: NHN legger til grunn at leverandør foreslår en plan for gjennomføring. Kartlegging av egnede prosesser ønskes ferdigstilt innen 14. juni 2019.
Engasjement: 100%
Arbeidssted: Trondheim

Aktuelle kandidater bes ta kontakt ved å fylle ut skjema på høyre side. Husk å oppgi informasjon om timepris og tilgjengelighet, i tillegg til CV.