OM KUNDEN

Norsk Helsenett SF (NHN) er et statsforetak eid av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Vi er ca. 400 ansatte og har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Tromsø, Oslo og Bergen. For mer informasjon, se www.nhn.no.

BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES

Norsk Helsenett SF er en leverandør av Arbeidsflate i alle miljøer innenfor helseforvaltningen og søker en til to konsulenter til å bistå i vårt arbeidet med drift og videreutvikling av SCCM innenfor fagfeltet Arbeidsflate. Konsulentenes arbeid innenfor drift og videreutvikling vil skje i tett samarbeid med fagmiljøer på området i Norsk Helsenett og ansvarlig seksjonsleder.

Norsk Helsenett ønsker å leie inn en til to seniorressurser som er selvstendig, strukturert, har gode kommunikasjonsegenskaper og har et stort engasjement for fagfeltet Arbeidsflate. 1.1.2017 ble det virksomhetsoverdratt personell, infrastruktur og driftsansvar fra flere sentrale etater i helseforvaltningen. Arbeidsflatene i etatene benytter SCCM i utstrakt grad. Norsk Helsenett ønsker sikre stabil drift, men samtidig optimalisere plattformer og ta ut synergier.

Hovedoppgaver

  • Drift, vedlikehold og oppsett av SCCM infrastruktur/App-V og tanke sekvenser
  • Drift av eksisterende plattform.

Må-ha krav til kompetanse og erfaring

  • Konsulentene skal ha relevant kompetanse og minimum 5-7 års relevant erfaring fra forespurt leveranseområde.
  • Konsulentene skal være senior med bredde med hensyn til både det tekniske og rådgivning.
  • Konsulentene skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig.
  • Konsulentene skal oppgi referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Bør-ha krav til kompetanse og erfaring

  • Norsk Helsenett søker erfarne ressurser med tung kompetanse og erfaring på SCCM/App-V
  • Konsulentene skal vise til kunnskap om Windows 10, Citrix og applikasjonspakking
  • Erfaring fra helsesektoren er en fordel

Nøkkelinfo

Oppstart: 01.07.2019
Varighet: 31.01.2019 med opsjon på 6 mnd
Engasjement: 100%
Sted: Skøyen

Aktuelle kandidater bes ta kontakt ved å fylle ut skjema på høyre side. Husk å oppgi informasjon om timepris og tilgjengelighet, i tillegg til CV.