Om anskaffelsen:

Helsedirektoratet søker etter en senior ressurs med operasjonell erfaring fra å drive prosesser knyttet til implementering av sourcingstrategier og avtaler i offentlig sektor. Vedkommende skal ha god kjennskap til markedet for IKT-utvikling, markedsmekanismene og de forskjellige kontraktsmulighetene innen offentlig anskaffelser. Kunden ønsker at ressursen skal bidra til å lede prosessen med å inngå en ny avtale for kjøp av tjenester knyttet til IKT-utvikling tilpasset Helsedirektoratets behov og sourcingstrategi. Kunden trenger bistand på kundesiden for å sikre god forståelse av avtalenes innhold vurdert opp mot Helsedirektoratets behov i tillegg til prosesledelse knyttet til selve anskaffelsesprosessen samt bistand i forhold til implementering av ny avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Signerte avtaler for konsulenttjenester tilpasset Helsedirektoratets behov og i henhold til ny sourcingstrategi.
 • Sikring av avtaleverk.
 • Prosessledelse av interne ansatte og samarbeidspartnere i forbindelse med anskaffelse av ny avtale.
 • Bistand med etablering av ny Governancemodell for forvaltning av ny avtale.

Krav:

 • Senior med bredde både på det tekniske og rådgivning
 • Kompetanse og erfaring innenfor prosessledelse, workshopsledelse
 • Kompetanse fra sourcingsstrategi arbeid i offentlig forvaltning
 • Kompetanse fra helsesektoren og offentlig forvaltning
 • Kjennskap til Helsedirektoratets IT-portefølje
 • Sertifisering innen prosjektledelse, annen relevant sertifisering
 • Kompetanse og erfaring fra offentlig anskaffelser, konkurranser
 • Kompetanse og erfaring fra arbeid med avtaler
 • God innsikt i og forståelse av dagens konsulentmarkedet og markedstrender

 

Oppstart: 01.10.2019
Varighet: 30.04.2020, opsjon på forlengelse ut 2020
Omfang: 100%
Arbeidsplass: Oslo

Vis din interesse for oppdraget ved å fylle ut skjema.
Legg ved CV, pris, og tilgjengelighet.