Vi søker en konsulent for oppdrag knyttet til prosjektledelse og strategisk rådgivning med målsetting om å erstatte et eldre og umoderne egenutviklet system for budsjettering.

Om oppdraget

Kunden har ytret behov for bistand til gjennomføring av tidligfase og konseptvalgsutredning for erstatning av en slik løsning. I første omgang er det ønskelig å få tak i ressurser som kan lede initiativet og bistå med analyse og utredning. Kunden ser for seg at den første fasen skal lede frem til et beslutningsunderlag som sier noe om hvordan den videre prosessen i prosjektet skal gjennomføres, inkludert anskaffelses- og gjennomføringsstrategi. Det forutsettes at kunden stiller med kompetanse for tydeliggjøring av behov og krav fra bruker-/fagsiden. Det kan være aktuelt med utvikling av løsning for å dekke behov, enten tilpasning av standardløsning eller utvikling fra bunnen av. Det forventes at smidige og agile metoder bør være sentralt i utviklingen av en slik løsning. Løsningen må være robust og sikker da den skal håndtere kritiske data, i tillegg til at den bør være skalerbar og fleksibel i.f.t. å støtte endringer og forbedringer som kommer fra behovssiden.

Mulige oppgaver i første fase

Aktiviteter i første fase må drøftes med kunden, men vil trolig inneholde deler av underliggende elementer:

 • Avklaring og beskrivelse av behov og overordnede krav
 • Utredning og analyse av mulige løsningskonseptet for å dekke behovet
 • Mulig gjennomføring av markedsanalyser og RFI i markedet for å se på mulighetsrom, kostnader og risiko
 • Anbefaling av konseptvalg og videre prosess med anskaffelses- og gjennomføringsstrategi

Kompetanse som er ønskelig er knyttet til planlegging og gjennomføring av den første fasen.

Kompetanse

 • Prosjektlederkompetanse
 • Prosesskompetanse og fasilitering av utviklingsprosesser
 • Behovskartlegging og formulering av krav
 • Planlegging og gjennomføring av tidligfase og konseptvalgsutredninger
 • God kompetanse på ulike metodikker for utvikling av prosess og IKT, som prosjektledelse, smidige og agile metoder
 • God IKT-forståelse innenfor IKT-utvikling og arkitektur
 • Erfaring fra utviklingsprosjekter i offentlig sektor

Nøkkelinfo

 • Oppstart: September 2019
 • Varighet: I første omgang 6-9 måneder med mulighet for forlengelse i gjennomføringsfasen
 • Omfang: 100%

Aktuelle kandidater bes ta kontakt ved å fylle ut skjema på høyre side. Husk å oppgi informasjon om timepris og tilgjengelighet, i tillegg til CV.