Om oppdraget:

Datavarehuset i Ruter består av sammenstilte data fra flere kilder, fra ny Sanntidsrigg og fra eldre kildesystemer. Datavarehuset er en del av BI Plattformen, er og vil være en kilde til uttrekk, rapportering og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser i bedriften. Ressursene skal bistå i utvikling av og forvaltning av denne løsningen.

Om rollen og arbeidsoppgaver:

I tillegg til forvaltnings- og utviklingsoppgaver, vil konsulentene også bistå i analyser, utarbeidelse av løsningsspesifikasjoner, dokumentasjon, testplanlegging og testbistand. Oppgavene vil være av større og mindre art, og strekke seg fra feilretting til endringsleveranser og større utviklingsoppgaver. Konsulenten vil jobbe med daglig forvaltning av datavarehuset i form av utvikling i BODS, Powerpivot kube og MS SQL.

Eksempel på arbeidsoppgaver kan være:

 • Analysering av nye innmeldte behov
 • Utvikling eller endring av eksisterende ETL kode i BODS
 • Implementering av endringer eller nyutvikling på SQL Server
 • Forvaltning Utvikling av nye kuber innen Powerpivot kube
 • Test av data

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra tilsvarende utviklingsområder
 • Dyptgående kjennskap med ETL-verktøy, og erfaring med bruk av BODS
 • God kjennskap og erfaring til programmering av kuber i MS Powerpivot
 • Programmeringskompetanse innenfor MS SQL
 • Erfaring fra utvikling og implementering av datavarehus- og rapporteringsløsninger, inkludert utarbeidelse av dokumentasjon og testplanlegging
 • Generell kildeanalyse, testplanlegging og Datavarehus design
 • Ivareta dataintegritet og -kvalitet ved nyutvikling og løpende forbedringer
 • Sikre overholdelse av lover, forskrifter og retningslinjer ved forvaltning av data

Fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Overvåkning i Management Console
 • SAP Lumira
 • SAP CMC
 • Design av univers (Information Design Tool)
 • SQL Server og Database design
 • Kjennskap til stream processering/ data streaming og stream analytics med bruk av open source teknologi

Positivt om konsulenten har kjennskap til:

 • KAFKA
 • Java
 • Data Lake utvikling
 • AWS S3

Oppstart: Starten av november
Varighet: 31.12.2020, med opsjon på 2 år
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.