Bakgrunn for oppdraget

I forbindelse med stor aktivitet knyttet til montering av nytt utstyr, utskiftning og sanering av eksisterende utstyr, samt daglige drift- og vedlikeholdsoppgaver i våre regionale datasentre og lokale datarom i Oslo-området, så har Sykehuspartner HF behov for å øke kapasiteten til enheten Datarom og kabling i en periode med mye prosjektaktivitet.

Oppgaver

 • Installasjon av dataromsinfrastruktur
 • Installasjon og demontering av infrastrukturkomponenter som servere og lignende
 • Utarbeide dokumentasjon og rutiner for datarom og kablingsstruktur
 • Oppbygging av overvåking for grunnleggende infrastruktur
 • Daglig endringshåndtering
 • Kundeoppfølging

Må-ha-krav

 • Konsulent, minimum 2-4 års erfaring
 • Kunnskap og erfaring med ITIL/ITSM

Ønsket kompetanse

 • Generelt god teknisk forståelse av infrastruktur og infrastrukturkomponenter
 • God erfaring med kablingsstrukturer og infrastruktur i datarom
 • Bred erfaring fra større IKT-miljøer og god forretningsforståelse for IKT
 • Erfaring med forståelse av løsningsdesign
 • Ryddig og strukturert
 • Evne å holde i flere oppgaver samtidig
 • Stor arbeidskapasitet

Nøkkelinfo

Oppstart: 27.05.2019
Varighet: 31.12.2019, med mulighet for forlengelse
Engasjement: 100%
Arbeidssted: Skøyen

Aktuelle kandidater bes ta kontakt ved å fylle ut skjema på høyre side. Husk å oppgi informasjon om timepris og tilgjengelighet, i tillegg til CV.