Ruter ønsker en konsulent til avdelingen Digitale Plattformer og Systemer (DPS) Data Science hos Ruter.

Om BI Plattform

Ruter har i dag en BI plattform iform av et datavarehus med ulike rapporteringsløsninger for sluttbrukere. Sammen med Innsiktsprogrammet i Ruter skal denne ressursen med bistand av DPS Data Science bygge opp en transisjonsplattform med et langsiktig mål om en solid Data Science/BI plattform for Ruter. Plattformen skal danne grunnlag for alle rapporterings- og innsiktsløsninger som vil etablere i en definert portfolio av verktøy for Ruter.

Om rollen og arbeidsoppgaver

Vedkommende som skal bistå med utvikling og implementering av Data Science plattformen hos Ruter ved bruk av Open source verktøy som Nifi, Grafana, Chronograf, Telegraf, InfluxDB : Single node version ( free ), S3 på AWS, Kafka – i tillegg til eksisterende verktøy som SQL Server, SAP og fremtidige verktøy valg.

Konsulenten skal også jobbe med å lage bash scripts og java programs.

Eksempel på oppgaver er:

 • Analyser av kilder til data leveranser til ny plattform
 • Analyse av data kvalitet sett opp mot etablerte målkriterier
 • Etablering av dashboards for overvåkning av data kvalitet og leveransepresisjon
 • Analyser av behov sett i forhold til eksisterende løsninger og fremtidige muligheter i ny teknologi
 • Utvikling av løsninger for etablering av Data Lake basert på open source i henhold til arkitektoniske prinsipper etablert i Ruter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra tilsvarende utviklingsområder
 • Erfaring med utvikling av plattformløsninger
 • Programmeringskompetanse innenfor MS SQL
 • Erfaring fra utvikling og implementering av plattformløsninger, inkludert utarbeidelse av dokumentasjon og testplanlegging
 • Erfaring med stream processering / data streaming og stream analytics med bruk av open source teknologi
 • Erfaring med arbeid med analyser og dokumentasjon, samt utvikling av plattforms løsning basert på etablert Open source teknologi og verktøy som allerede er i bruk i Ruter (SQL, Kafka, Cassandra, S3, Glue mm.)

Stor fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Kafka
 • AWS S3
 • Glue
 • Nifi
 • Postgres
 • Nifi
 • SQL Server
 • Bash scripting
 • Java (eller noe annen utviklingspråk)

I tillegg er det positivt om konsulenten har erfaring med:

 • Arbeid med data knyttet til transport / kollektivtrafikk

Oppstart: Medio oktober
Varighet: 31.12.2020, med opsjon på å forlenge ytterligere 2 år på følgende måte:

Opsjon 1: 31.12.2020 – 31.12.2021
Opsjon 2: 31.12.2020 – 31.12.2022

Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.