Beskrivelse av anskaffelsen
Ruter ønsker 1 konsulent til DPS Data Science enheten hos Ruter, som skal bistå med utvikling og implementering av Dashboards fra data strømmer til bruk hos forretning. Verktøyene som er brukt i dag er Open sourceverktøy som Nifi , Grafana , Chronograf , Telegraf , InfluxDB : Single node version ( free ), S3 på AWS, Kafka – i tillegg til eksisterende verktøy som SQL Server, SAP og fremtidige verktøy valg.

Om Dashboards
DPS Data Science avdelingen i Ruter består av flere miljøer som har ansvar for tilrettelegging av data fra ny og gammel plattform, med teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, maskinlæring, data lakes og er ansvarlig for kvalitet og tilgjengelighet av informasjon uttrekk, rapportering og analyser fra overordnet.
Denne ressursen skal implementere dashboards hvor data hentes ut til ulike formål fra Ruters digitale plattform, og eksisterende BI plattform.

Om rollen og arbeidsoppgaver:
I tillegg til utviklingsoppgaver, vil konsulenten bistå i analyser, utarbeidelse av løsningsspesifikasjoner, dokumentasjon, testplanlegging og testbistand. Oppgaven er hovedsakelig med fokus Dashboard løsninger basert på Data Science plattformen men rollen må også evne å se utover plattform for å finne beste mulige løsninger for interessenter, både eksterne og interne.

Oppdraget kan derfor også innbefatte analyser for Data Science teamet i sammenheng med ny teknologi.

Eksempel på oppgaver er:

 • Analyser av kilder til data leveranser til ny plattform
 • Analyse av data kvalitet sett opp mot etablerte målekriterier
 • Etablering av dashboards for overvåkning av data kvalitet, leveransepresisjon og analyser
 • Analyser av behov sett i forhold til eksisterende løsninger og fremtidige muligheter i ny teknologi (rapportering / dashboards)

Ønskede kvalifikasjoner:

Dashboard erfaring:

 • Dashboard utvikling ved bruk av verktøy som Grafana (kibana, Prometheus etc.)
 • Erfaring med rapporteringsverktøy som for eks. PowerBI eller Tableau
 • Bygging av rapporterings

Plattform erfaring:

 • Apache Nifi
 • Erfaring med kobling mot Kafka strømmer
 • AWS lagring og data innhenting
 • Amazon Athena

Erfaring med stream processering / data streaming og analytics med bruk av open source teknologi
Kunne forene forretningsforståelse med bred teknisk kunnskap i gjennomføring av analyser
Generell kildeanalyse, testplanlegging og design
Ivareta dataintegritet og -kvalitet ved nyutvikling og løpende forbedringer
Sikre overholdelse av lover, forskrifter og retningslinjer ved forvaltning av data

Det er en stor fordel at konsulenten har erfaring med:

 • PowerBI, Tableau el.lign.
 • AWS S3
 • Glue
 • Postgres
 • SQL Server
 • Bash scripting
 • Java (eller noe annen utviklingspråk)

Oppstart: 18.11.2019
Varighet: 30.06.2020, med opsjon til 30.06.2021
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.