En av våre kunder skal ha anbudskonkurranse på lønnstjenester, herunder lønnssystem med tilhørende tjenester. I den forbindelse er det behov for bistand med å skrive oppdragsbeskrivelsen samt evalueringskriterier.

Dette er et hasteoppdrag og det er ønskelig med umiddelbar oppstart.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Konsulenten må beherske norsk skriftlig og kunne formulere seg godt 
  • Konsulenten må ha kjennskap til og erfaring med lønnssystemer og -tjenester 

Det er en fordel at konsulenten: 

  • Har kjennskap til og erfaring med kommunikasjon mot andre systemer (eks: HRløsning/regnskapssystem) 
  • Har erfaring med å formulere dokumenter til offentlige anbudsprosesser 
  • Regelverk for offentlige anskaffelser 

Oppstart: Umiddelbart
Varighet: 1-2 uker
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.