For en av våre kunder søker vi en interaksjonsdesigner som i første omgang vil få ansvar for utforming av brukeropplevelsen for søkere på tilskuddsordningen. I dag benyttes et søknadsskjema for alle tilskuddsordningene.

Mer konkret ønsker de bistand med utvikling av nye søknads- og rapporteringsskjemaer for 4-5 tilskuddsordninger basert på ordningenes særskilte egenskaper.

Utover bistand til utvikling og testing av skjema for tilskuddsforvaltning vil konsulenten bli engasjert i følgende oppgaver:

 • Utvikling og forbedring av skjemaer innenfor andre områder (som eksempel autorisasjon, helserefusjon)
 • Generell forvaltning av innhold
 • Eventuelt utvikling av skjemaer innenfor andre tilskuddsordninger

Krav til kompetanse:

 • Relevant utdanning og erfaring innen interaksjonsdesign
 • Dokumentert erfaring med Innsikt og erfaring med forskjellige metodikker for UX-arbeid
 • Dokumentert erfaring med skjemautvikling
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Brukerdesign (UI) og brukeropplevelse (UX)
 • Erfaring med utvikling av prototyper
 • Genuin interesse og engasjement for faget
 • Teknisk forståelse

Oppstart: Medio oktober
Varighet: Ut året, med opsjon på 3+3 måneder
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.