For en av kundene våre i helsesektoren søker vi konsulent bistand i form av en grafisk designer til å jobbe som programstøtte for kommunikasjon og opplæring.
Programmets løsning har behov for programstøtte knyttet til utarbeidelse av opplærings- og informasjonsmateriell til bruk under gjennomføring og implementering av programmets prosjekter.

 

Arbeidsoppgaver:

  • Produsere og oppdatere grafiske profiler og layout-maler for prosjektene i programmet.
  • Utarbeide symboler, illustrasjoner og annen grafikk til bruk i nyhetsbrev, opplæringsmateriell, presentasjoner og på nettsider.
  • Bistå i utarbeidelse av kommunikasjons- og opplæringsmateriell som f.eks. brosjyrer, informasjonsark, roll-ups og presentasjoner.
  • Oppfølging og kontakt med trykkeri mht. produksjon av materiell

Krav for kompetanse:

  • Grafisk bakgrunn/utdannelse.
  • Operativ erfaring fra opplærings- og informasjonsarbeid innenfor helsesektoren.
  • Erfaring i å fremstille komplekse sammenhenger innen digitalisering/IKT- systemer med enkel og forståelig grafikk.
  • Erfaring med redigering av bilder, og god kjennskap til billedbruk i helsevesenet.
  • God kjennskap til og erfaring fra informasjonsarbeid og digitalisering innen helsesektoren.
  • Evne til å jobbe selvstendig og i team.

Oppstart: 21.01.2019
Varighet: 31.12.2019
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris, og tilgjengelighet.