For en av våre kunder søker vi en funksjonell løsningsarkitekt til portefølje for anleggsforvaltning.
Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon.

Kjerneoppgaver for rollen:

 • Ansvar for funksjonell målarkitektur innenfor et definert område
 • Ivareta helhetskrav i produktkø og krav
 • Prioritere produktkøelementer i nært samarbeid med oppdragsgivere
 • Bidra med verifikasjon og test av løsning inkludert integrasjon med andre systemer (både eksterne og interne)

Krav:

 • Kompetanse og erfaring med prosessdesign og kravmodellering.
 • Erfaring med smidige gjennomføringsmodeller.
 • Bør ha kunnskap/erfaring fra anleggsforvaltning innenfor bransjer med betydelig fokus på drift og forvaltning av egen anleggsmasse, herunder vedlikehold (Enterprise Asset Management).
 • Kunnskap/erfaring fra ett eller flere av følgende områder vil være en fordel:
  • Digitalisert anleggsforvaltning
  • Sensorer og målere (IoT)
  • Big data/analytics
  • Mobile løsninger (feltarbeidere)
  • Kontrollsystem fra prosessindustri

Oppstart: Snarest
Varighet: 2 år fra oppstartsdato
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CVtimepris, samt tilgjengelighet.