For kunde i energibransjen søker vi en funksjonell løsningsarkitekt til å jobbe i et sammensatt team.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for utvikling av funksjonell målarkitektur innenfor området
 • Ansvar for å samle inn, analysere og spesifisere arbeidsprosesser, behov og akseptansekriterier
 • Beskrive nødvendige løsningskomponenter og krav til disse
 • Fremskaffe funksjonelle avklaringer sammen med domene- og integrasjonseksperter
 • Bidra med verifikasjon og test av løsning inkludert integrasjon med andre systemer (både eksterne og interne) kan bli aktuelt i senere faser av prosjektet
 • Workshopfasilitering og dokumentasjon: arbeidsprosesser, systemstøtte, behov og krav
 • Markedsanalyse
 • Samarbeid med løsnings- og virksomhetsarkitekt
 • Kompetanseoverføring til selskapets egne ansatte

Krav:

 • Minimum 3 års erfaring fra rolle som funksjonell arkitekt eller løsningsarkitekt
 • Kompetanse og erfaring med prosessdesign, kravmodellering og dokumentasjon
 • Forståelse for kompliserte verdikjeder på tvers av systemer
 • Erfaring med smidige gjennomføringsmodeller
 • Kunnskap/erfaring fra byggeprosjekter og/eller anleggsforvaltning innenfor energibransjen, eller andre bransjer med betydelig fokus på utbygging, drift og forvaltning av egen anleggsmasse.
 • Kunnskap/erfaring med design og implementering av prosesser og løsninger som understøtter planlegging og styring av komplekse prosjekter, gjerne mot byggebransjen, herunder kunnskap/erfaring med bruk av BIM-verktøy

Oppstart: Snarest
Varighet: 2 år
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris og tilgjengelighet.