Krav til kompetanse og erfaring:

 • Minimum 5 års erfaring som funksjonell arkitekt med dokumentert gjennomføringsevne
 • Relevant utdannelse innen økonomi og regnskap fra universitet eller høyskole
 • Erfaring fra arbeid med smidig utviklingsmetodikk
 • Erfaring med etablering og gjennomføring av migrasjonsstrategier for IT-løsninger
 • Erfaring fra større prosjekter med utveksling av data mellom statlige etater
 • Erfaring fra arbeid med økonomi-/regnskapsløsninger i offentlig sektor, herunder avstemmingsløsninger
 • Erfaring fra prosessledelse og fasilitering av arbeidsmøter
 • Dokumentert erfaring med styring og koordinering av tekniske og funksjonelle ressurser som eksterne leverandører, utviklere, arkitekter og tjeneste-/produkteiere

Stor fordel med:

 • Erfaring fra arbeid med gevinstkartlegging og gevinstplanlegging
 • Erfaring fra arbeid med sensitive data og strenge krav til personvern og informasjonssikring
 • Erfaring med fil/meldingsutveksling og informasjonsutveksling
 • Erfaring med Confluence, TFS, Power BI
 • God innsikt i statens økonomiregelverk og statlig økonomistyring
 • God kompetanse på grunndataregistre i offentlig sektor
 • Erfaring fra datamodelllering

Oppstart: 01.01.2019
Varighet: 30.06.2020, med opsjon til 30.06.2021
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CVtimepris, samt tilgjengelighet.