Generelt om prosjektet

Det nye hovedbiblioteket som bygges i Bjørvika skal struktureres med utgangspunkt i brukernes behov for tjenester og utfordre de tradisjonelle oppfatningene av hvordan et bibliotek fungerer. Biblioteket skal i mindre grad være organisert rundt oppbevaring og distribusjon av fysiske medier, og biblioteket skal nå nye brukere gjennom satsing på teknologi og digitalt innhold. Det nye hovedbiblioteket gjør Oslo kommune og Deichman bibliotek i stand til å ta steget over fra den papirbaserte til den digitale tidsalderen. Tjenestene som utvikles vil ha vidtrekkende og sterkt positive ringvirkninger for hele filialnettverket og bibliotektilbudet i Oslo kommune.

Applikasjonsprosjektet for Nye Deichman hovedbibliotek har som ansvar å levere de nye digitale bibliotektjenestene. Tjenestene skal dekke behovet for fagsystemer for de ansatte, og selvbetjening av vanlige publikumsfunksjoner som utlån og innlevering, søk, veifinning og reservering av rom og utstyr med mer. Tjenestene blir i all hovedsak levert på web. Som en del av løsningene som utvikles, er nytt biblioteksystem (basert på OpenSource-systemet Koha), en egenutviklet applikasjon for katalogisering av bibliotekmedier, samt en applikasjon for administrasjon av sluttbrukertjenester. Det er i tillegg flere større initiativ som pågår. Herunder utvikling av nytt nettsted, integrasjonsløsninger mot digitale medier, integrering av nye løsninger i nytt bygg m.m.

Om oppdraget

Deichman har behov for fullstack utviklere for å sikre gode integrasjonsløsninger og basistjenester til bruk i både egenutviklede løsninger (katalogiseringsløsning, nye nettsider m.fl.), samt integrasjon mot nye anskaffede løsninger (sorteringsanlegg, bookingsystem, arrangementsproduksjon m.fl.).

Konsulentene vil inngå i tverrfaglige team som har helhetsansvar for videreutvikling, forvaltning og drift av løsningene. Konsulentene vil derfor kunne bidra i et bredt spekter av oppgaver innenfor teamets ansvarsområde (nyutvikling/videreutvikling, feilretting, support og driftsrelaterte oppgaver). Hovedvekten av oppgavene vil likevel være relatert til nyutvikling og videreutvikling. Det er også ønskelig at konsulenten ivaretar Scrum Master rollen.

Aktuelle konsulenter må vise:

 • Faglig engasjement og faglig oppdatert
 • Ansvarsbevissthet og god gjennomføringsevne
 • Struktur og ryddighet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Kandidatene må ha gode muntlige kommunikasjonsevner på norsk

Krav til erfaring

 • Erfaring med smidig utviklingsmetodikk
 • Utvikling i Java
 • Erfaring med de vanligste Java-rammeverkene som Spring og Spring Boot.
 • Erfaring med microservices
 • Erfaring med Docker og containers
 • Erfaring med Linux
 • Erfaring med bygg og oppsett (Maven, CI/CD, scripting)
 • Erfaring med databaser
 • Erfaring som Scrum Master
 • Erfaring med Devops og kontinuerlig leveranse

Good-to-have

 • Erfaring med Go
 • Erfaring med Perl
 • Erfaring med sikkerhet og autorisasjonsmetoder
 • Erfaring med GIT og github/gitlab
 • Erfaring med Java-script på server (node.js)
 • Erfaring med frontend-utvikling
 • Erfaring med Sql og Sparql/rdf
 • Kunnskap og erfaring med arbeid relatert til informasjonssikkerhet

Nøkkelinfo

Oppstart: juli 2019

Varighet: 6 mnd, med opsjon ut 2020

Engasjement: 100%

Arbeidssted: Oslo Sentrum

Aktuelle kandidater bes ta kontakt ved å fylle ut skjema på høyre side. Husk å oppgi informasjon om timepris og tilgjengelighet, i tillegg til CV.