Bakgrunn

Stortingets Administrasjon skal erstatte et av sine viktigste kjernesystemer «Elektronisk parlamentarisk oppfølgingssystem (EPOS)». EPOS saksbehandlingssystem brukes til forberedelse av saker som behandles av Stortinget. 

Prosjektets navn er NPOS, Nytt Parlamentarisk Oppfølgingssystem. NPOS vil være navet i elektronisk støtte til parlamentarisk saksbehandling og de tilhørende arbeidsprosesser, både politisk og administrativt på Stortinget. Nye NPOS har en rekke integrasjoner med andre systemer.

Prosjektet har pågått i ca. tre og et halvt år når det avsluttes sommeren 2020 og har hatt en kostnadsramme på ca. 60 millioner kroner. Prosjektet er bemannet med både interne og eksterne ressurser. Når NPOS-prosjektet er avsluttet, har prosjektet bygget en solid og fleksibel IT-plattform og en ny løsning. Den nye løsningen har forbedret funksjonalitet som forenkler brukernes arbeidsoppgaver og et mer moderne brukergrensesnitt. Løsningen er tilrettelagt for fremtidige endringer og utvidelser og en gradvis fornying. Prosjektet benytter smidig utviklingsmetodikk.  Den nye løsningen skal bygges på tjenesteorientert arkitektur.

Om oppdraget

NPOS-prosjektet har behov for å opprettholde prosjektteamet med dagens sammensetning og derfor videreføres rollen som front- og backend-utvikler. Utvikleren skal være en del av et utviklingsteam og bidra til å opprettholde kapasiteten innenfor utviklingen.

Ansvar og hovedoppgaver

Utvikling:

 • Være med å designe og utvikle robuste og sikre REST-baserte tjenester, som blir kjernen til en av Stortingets mest sentrale løsninger.
 • Bistå til at vi lykkes med å dele opp eksisterende klient/server-løsning i tjenester, og være med å designe og bygge opp en formålstjenlig tjenestearkitektur.
 • Jobbe i et større team med Scrum som gjennomføringsmetode.
 • Være en god sparringspartner og bistå med sentral kompetanse som kan overføres til Stortingets egne ansatte.

Må-ha krav til Konsulentens erfaring og kompetanse

 • Konsulenten må ha minimum 4 års relevant erfaring som backend-utvikler i prosjekter med større tjenesteorienterte-løsninger i løpet av de siste årene
 • Konsulenten må ha minimum 3 års relevant erfaring som frontend-utvikler i prosjekter med større tjenesteorienterte-løsninger i løpet av de siste årene
 • Konsulenten må ha minimum 3 års relevant utdannelse med avlagt eksamen på høgskolenivå
 • Konsulenten må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt
 • Konsulenten må ha erfaring med front-end rammeverk; React og design og utvikling av moderne webløsninger (HTML5. CSS3, Javascript)
 • Konsulenten må ha erfaring med utvikling med C# for .net CORE i tjenesteorienterte løsninger
 • Konsulenten må ha erfaring fra Octopus Deploy, AzureDevOps, Git, RabbitMQ og Identity Server  

Bør-ha krav til Konsulentens erfaring og kompetanse

 • Konsulenten bør ha erfaring med code first metodikk med Entity Framework, SQL Server, database-design og utvikling i SQL
 • Konsulenten bør ha kunnskap og erfaring med prinsipper for god kodekvalitet slik som utvikling av enhetstester, clean code el. lign.
 • Konsulenten bør ha kunnskap om moderne design patterns (CORS etc.)
 • Konsulenten bør ha erfaring med smidig gjennomførings-metodikk – helst Scrum
 • Konsulenten bør ha kjennskap til Stortinget som virksomhet

Krav til personlige egenskaper

 • Teamspiller: evne og vilje til å samarbeide og dele egen kunnskap
 • God til å kommunisere med prosjektteamet
 • Nøyaktig og grundig i sitt arbeid
 • Liker utfordringer og er løsningsorientert
 • Evne til å se og vurdere prosjektets og brukernes behov
 • Evne til raskt å tilegne seg domenekunnskap

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved valg av konsulent.

NB! Konsulentene må kunne sikkerhetsklareres for konfidensielt av Stortingets adm.

*Det bemerkes at engasjementet i dag er besatt av en innleid konsulent.

Nøkkelinfo

Oppstart: 05.08.2019
Varighet: juni 2020 med opsjon ut oktober 2020
Engasjement: 100%
Sted: Oslo, Stortinget