Arbeidsoppgaver:

 • Bygge webapp
 • Dokumentere løsning
 • Bistå i valg av teknologi
 • Ha fokus på designprinsipper
 • Kommunisere utfordringer og føre fram til avklaringer for løsninger sammen med resten av teamene

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdannelse
 • Erfaring med moderne frontend rammeverk (f.eks. React)
 • Erfaring med Server-side javascript
 • Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2

Teknologier:

 • Utvikling med kart-api’er (F.eks Google Maps, Open Street Map).
 • AWSBeanstalk
 • Kafka
 • Event sourcing / CQRS
 • Responsivt design
 • Okta (brukt til autentisering)
 • Mobilutvikling

Oppstart: Snarest
Varighet: 30.06.2019
Omfang: 100%
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris, og tilgjengelighet.