Generelt om prosjektet

Det nye hovedbiblioteket som bygges i Bjørvika skal struktureres med utgangspunkt i brukernes behov for tjenester og utfordre de tradisjonelle oppfatningene av hvordan et bibliotek fungerer. Biblioteket skal i mindre grad være organisert rundt oppbevaring og distribusjon av fysiske medier, og biblioteket skal nå nye brukere gjennom satsing på teknologi og digitalt innhold. Det nye hovedbiblioteket gjør Oslo kommune og Deichman bibliotek i stand til å ta steget over fra den papirbaserte til den digitale tidsalderen. Tjenestene som utvikles vil ha vidtrekkende og sterkt positive ringvirkninger for hele filialnettverket og bibliotektilbudet i Oslo kommune.

Applikasjonsprosjektet for Nye Deichman hovedbibliotek har som ansvar å levere de nye digitale bibliotektjenestene. Tjenestene skal dekke behovet for fagsystemer for de ansatte, og selvbetjening av vanlige publikumsfunksjoner som utlån og innlevering, søk, veifinning og reservering av rom og utstyr med mer. Tjenestene blir i all hovedsak levert på web. Som en del av løsningene som utvikles, er nytt biblioteksystem (basert på OpenSource-systemet Koha), en egenutviklet applikasjon for katalogisering av bibliotekmedier, samt en applikasjon for administrasjon av sluttbrukertjenester. Det er i tillegg flere større initiativ som pågår. Herunder utvikling av nytt nettsted, integrasjonsløsninger mot digitale medier, integrering av nye løsninger i nytt bygg m.m.

Om oppdraget

Deichman er i gang med utvikling av blant annet nye nettsider og innholdsproduksjonsløsninger. Det er i den forbindelse behov for å hente inn ressurser som vil få ansvar for utvikling av front-end på disse løsningene. Konsulentene vil inngå i utviklingsteam sammen med konsulenter fra andre firmaer og fast ansatte i Deichman.

Aktuelle konsulenter må vise:

 • Faglig engasjement og faglig oppdatert
 • Ansvarsbevissthet og god gjennomføringsevne
 • Struktur og ryddighet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Kandidatene må ha gode muntlige kommunikasjonsevner på norsk

Krav til erfaring, bør ha minimum 3 år

 • Erfaring med smidig utviklingsmetodikk
 • Utvikling i Java-script
 • Styling og design med css, styleguides og storybooks
 • Erfaring med de vanligste frontend-rammeverkene (react.js, redux.js er fordelaktig)
 • Erfaring med bygg og oppsett av frontend-applikasjoner (npm, yarn, webpack, grunt, rollup og lignende)
 • Erfaring med test i frontend-utvikling (mocha, jest, cypress.io og liknende)
 • Erfaring med serverside-rendering i f.eks Next.js

Good-to-have

 • Erfaring med GIT og github/gitlab
 • Erfaring med Java-script på server (node.js)
 • Erfaring med Devops og kontinuerlig leveranse
 • Erfaring med Linux
 • Erfaring med Docker og containers

Nøkkelinfo

Oppstart: juli 2019

Varighet: 6 mnd, med opsjon ut 2020

Engasjement: 100%

Arbeidssted: Oslo Sentrum

Aktuelle kandidater bes ta kontakt ved å fylle ut skjema på høyre side. Husk å oppgi informasjon om timepris og tilgjengelighet, i tillegg til CV.