En av våre kunder har lansert et nytt IT-system som også er operativt i drift. I den forstand er det behov for innleie av opptil 4 testutviklere. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon.

Arbeidsoppgaver:

Kunden holder på med å automatisere testporteføljen vår og trenger utviklere som skal både automatisere eksisterende tester, men også jobbe sammen med design og utviklingsteam for å sikre at ny funksjonalitet blir best mulig testet så fort som mulig på en automatisk måte. Arbeidet innebærer også å automatisere testdatagenerering slik at testdata kan kobles spesifikt mot testene som skal bruke de.

Arbeidet vil foregå i et team som vil være sammensatt.

Kjerneoppgaver for rollen:

 • Ansvar for å analysere og kartlegge hvordan systemet kan øke automatiseringsgraden av test
 • Ansvar for å kartlegge hvilke testnivåer som er nødvendig for å oppnå fleksible og robuste tester
 • Være med å etablere og ta i bruk verktøy for automatisert test
 • Utvikle automatiserte tester basert på eksisterende og nye test cases
 • Kartlegge testdata behov, automatisere testdatagenereringen og se på hvordan systemet kan bruke syntetiske data

Kunden stiller følgende krav til tilbudt ressurs:

 • Erfaring med testautomatisering og teknisk testing
 • Ønskelig med erfaring med ytelsestest og sikkerhetstest
 • Erfaring med smidig gjennomføringsmodell
 • Har bakgrunn som utvikler eller testutvikler (relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskrav)
 • Programmering i Java, Kotlin, og Javascript samt test med Cucumber, JUnit, og Selenium.
 • Automatisering, konfigurasjonsstyring, kontinuerlig integrasjon og deploy
 • Produkter som Oracle DB, Jenkins, Jira, Maven, OSB, ODI, HBase, og liknende

Oppstart: Senest 15. august
Varighet: 3 år, med opsjon på 1 + 1
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, timepris, samt tilgjenglighet