For vår kunde søker vi etter flere dyktige utviklere.

Kompetanse som etterspørres er:

 • God kompetanse på .NET Full Framework og .NET Core, samt Visual Studio
 • Microsoft .NET, C# / ASP.NET MVC
 • Java/JEE og tilhørende teknologier  
 • DevOps
 • Team Foundation Server (TFS)
 • Azure
 • Testdriven devenlopement (TDD)
 • React.JS / Angular.JS
 • REST/JSON ASP.NET WebAPI
 • MS SQL Server
 • Entity Framework
 • HMTL5/CSS3 og responsivt design

Ønsket pris: 900-1000 kr/t inn til Cruit
Varighet: Ut 2019, med mulighet for forlengelse

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.