Litt om kunden og behov:

  • Netbackup-miljøet består av tre Masterservere og fire mediaserver. Disse er alle installert på fysiske Windows Server 2008R2. Disse går mot tre forskjellige DataDomain lagrinskabinetter
  • Nye fysiske servere er anskaffet for å erstatte de gamle serverne. De er installert med Windows Server 2019
  • Oppdraget består i å få Netbackup-miljøet opp å gå på de nye serverne
  • Ønsker også å få oppgradert Netbackup fra versjon 8.0 til nyeste anbefalte versjon

Oppstart: Må gjennomføres i løpet av året 2019
Varighet: 2-5 dager
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.