Helse Vest innfører nye, felles arbeidsprosesser og ny systemløsning innen fagområdene regnskap, budsjett, innkjøp og logistikk i regi av programmet LIBRA. Sap S/4 HANA er valgt som systemløsning med IBM som leverandør. Løsningen for regnskap er innført for alle sju foretak i Helse Vest og løsningen for bestilling, lager og forsyning er innført i Helse Stavanger.

Helse Vest har behov for å stykre sitt arkitektteam med en erfaring løsningsarkitekt. Konsulenten vil inngå i et team på 5 arkitekter. Rådgivning vil være en viktig del av oppdraget. I tillegg skal konsulenten bidra i utarbeidelse og dokumentasjon av løsningsarkitektur, spesielt relatert til håndtering av integrasjoner mot randsystemer og utfasing av gamle løsninger. Konsulenten må derfor snakke og skrive flytende norsk.

Kandidaten må ha følgende kvalifikasjoner:
Kompetanse
:

  • Solid erfaring som løsningsarkitekt i store, komplekse organisasjoner
  • God kunnskap om SAP innen fagområdene nevnt over, spesielt SAP EWM og SAP TM og sporing
  • Kunnskap om logistikkprosesser og erfaring med bruk av SAP for å understøtte, effektivisere og automatisere logistikkprosessene
  • Erfaring med integrasjoner mot SAP
  • Erfaring med integrasjon mellom SAP og robotiserte lagerløsninger er en fordel
  • Generelt god forståelse for IKT og muligheter knyttet til anvendelse av SAP for å få effektive arbeidsprosesser

Frist for å søke på oppdraget: 28.10.19

Oppstart: Medio november
Varighet: 6 mnd, med opsjon på forlengelse i inntil 2 år
Stillingsprosent: 50-100%, konsulenten må påregne ulik belastning i perioden.
Lokasjon: Bergen og Stavanger (reiseaktivitet må påregnes). For utenbys konsulenter forventes fysisk tilstedeværelse minimum 3 dager pr. uke.

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.