Bistanden som skal utføres

Det ønskes bistand til å gjøre utvalgte oppgaver innenfor rollen som endringsleder for Helsenorge.

Dette innebærer:

 • Vedlikeholde samhandlingsløsningen i Sharepoint mot utvalgte kunder
 • Dokumentere prosesser hva som gjøres og skal gjøres på Sharepoint (lage en formell rutine som også må vedlikeholdes på sharepoint Ha oversikt over endringsønsker?)
 • Bistå med informasjonsflyt på tvers mellom produkt og forvaltning
 • Oppfølging av TFS / endringsinnspill
 • Sikre at dette blir tatt med til NHN og at man ikke mister tilgang
 • Sende ut leveransmelding
 • Andre oppgaver innenfor forvaltning av Helsenorge med tanke på koordinering av oppgaver må beregnes
 • Referat tjenesteråd
 • Legge inn opplæringsmateriell?

Krav til kompetanse

 • 5 års erfaring med oppbygning og bruk av Sharepoint og excel
 • Dokumentert kunnskap om TFS
 • Gode dokumentasjonsegenskaper
 • 5 års erfaring med endringsledelse i større organisasjoner fra offentlig sektor
 • 5 års erfaring med forvaltning av tjenester i grensesnittet mellom helse og ikt
 • Gode kommunikasjons og samhandlingsegenskaper
 • Gode formidlingsevner
 • Selvstendig og strukturert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Oppstart: 08.01.2020
Varighet: 6 måneder, med opsjon på 6+6
Stillingsprosent: 50
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.