For en av våre kunder i forsvar- og elektronikkbransjen søker vi en ressurs med kompetanse på embedded linux. Det er kompetanse innen Linux kernel, Yocto/Buildroot og U-Boot som er det virkelig sentrale her, eventuelt andre måter å sette sammen en linux på.

Krav til konsulent:

 • C/C++
 • CMake
 • Git
 • Jenkins
 • Docker
 • QEMU/KVM
 • Experience in building toolchains like gcc or LLVM/Clang
 • Experience in building Linux kernel, U-Boot and other low level SQ modules
 • Embedded Linux on own embedded boards
 • Yocto Project
 • Buildroot
 • Experience with DevOps is a bonus

Oppstart: August/september, eller når kandidaten er sikkerhetsklarert
Varighet: Langvarig
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.