Om oppdraget

IKT Drift- og markedssystemer, seksjon for Systems Engineering, har ansvaret for datainnsamling og tilgjengeliggjøring av synkroniserte vektormålinger (PMU), herunder drift av infrastruktur og tilrettelegging av analysekapasitet. Seksjonen har behov for en ressurs «On-Call» for å drifte eksisterende løsninger, med en tilkallingsfrist på 48 timer i kontortiden, samt bistand til tilpasning av egenutviklet kode, og kjøremiljø. Dagens innsamlingssystem består av sanntids analyseverktøy og datakonsentrator fra Schweitzer Engineering Laboratories og kjører på windows server. Programmer for arkivering er utviklet i Python,  benytter Elasticsearch og Kibana, og kjører på RHEL og Windows. Verktøy for dataanalyse er utviklet i Python, National Instruments LabVIEW og MathWorks MATLAB. Ressursen må beherske verktøyene, ha kompetanse på driftsoptimalisering i Windows og RHEL, samt ha grunnleggende kompetanse på kommunikasjonsprotokollen IEEE C37.118.2. Konkurransen lyses ut da eksisterende avtale utgår og rollen skal videreføres. 

Arbeidsoppgaver

Systemet er utviklet for sanntids og analyseformål og har visse stabilitetsproblemer. Ressursen skal bidra med:

 • Feilsøking og feilretting, samt tilpasning av optimalisering av programkode og integrasjonsarkitektur
 • Overvåkning og drift av kjøremiljø og plattform
 • Bistå forretningens behov for datautdrag, som innebærer tilrettelegging av eksisterende og utvikling av ny kode for spørringer.

Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring

 • Windows og RHEL kjøremiljø
 • Dataanalyse med Python, Elasticsearch og Kibana, samt National Instruments LabVIEW og MathWorks MATLAB
 • Generell kompetanse på standarder for Synchrophasors IEEE C37.118-2011 og 61850-90-5
 • Erfaring med kommunikasjonsprotokoller, datalagring, og erfaring fra kraftbransjen vektlegges

Andre krav

 • Konsulenten må kunne jobbe selvstendig og strukturert. Konsulenten skal lage planer og dokumentere løsninger. Konsulenten skal på eget initiativ jevnlig rapportere fremdrift. Der konsulenten selv ikke har tilstrekkelig kompetanse eller erfaring må kompetansen være tilgjengelig fra oppdragstaker. 
 • Utvikling og deployment skal gjøres av – eller i samråd med – systemansvarlig for å sikre god driftsstabilitet.
 • Endringer i rammeverk eller systemarkitektur skal være grundig vurdert, og må kunne gjennomføres med minst mulig risiko for avbrudd i produksjonsmiljøer.
 • De tilbudte kandidatene må kunne sikkerhetsklareres.

Oppstart: Snarest
Varighet: 1 år, med opsjon på 1+1
Antatt omfang: 1000 timer pr år
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.