Om rollen og arbeidsoppgaver

Driftskonsulenten skal inngå som en del av bemanningen på en felles Operasjonssentral. Arbeidet vil foregå i Oslo fra Ruters hovedkontor i Dronningens gate. Oppgavene består i hovedsak av håndtering av incidents og requester knyttet til den felles billettløsningen. I tillegg til å håndtere tekniske henvendelser, må også konsulenten bistå i feilanalyse og tilstandsovervåkning. Konsulenten må også kunne sette opp overvåkning, dashboard og rapporter. Arbeidet innebærer også utstrakt dialog med både samarbeidspartnere og leverandører.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Erfaring fra arbeid med ITIL-prosesser (sertifisering er en fordel)
  • Erfaring fra drift av servere og nettverk
  • SQL Server
  • Databasekunnskap – SQL
  • Erfaring med overvåkningsløsninger og logganalyseverktøy
  • Fordel med erfaring med Jira/Confluence
  • Automatisering av manuelle oppgaver
  • Norsk; Gode kommunikasjonsegenskaper både skriftlig og muntlig

Oppstart: Etter avtale, senest 1. oktober
Varighet: Antas en varighet på ca. 12 mnd, med mulighet for forlengelse
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.