Søker ansvarlig designer for å fasilitere designprosessen og sikre at teamet leverer digitale brukeropplevelser som følger kundens rettningslinjer og verdier.

Arbeidsoppgaver:

  • Estimere og sette scope for forventet leveranse på brief, og gjennomgå dette med Produkteier og bestiller (de-brief)
  • Bryte oppgaven ned i del-leveranser og task’s for designerne, og sørge for at designprosesser blir ivaretatt og gjennomført
  • Sørge for at fremdrift som avtales med prosjektleder opprettholdes og varsler tidlig ved behov for utsettelser
  • Gjennomføre Solution Review med relevante interessenter
  • Ansvar for å bidra til agenda og gjennomføring av demo fra UXD
  • Gi råd og bistå med design, spesifikasjon og kriterier
  • Involvere fagansvarlig for UX/design ved behov
  • Ansvarlig for at den samlede leveransen fra designerne i teamet svarer til forretningsmål og brukerbehov

Det er en fordel om kandidaten er visuell designer av fag, men viktigst, evnen til å forstå forretningens prioriteringer.

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.