Sykehuspartner har opprettet et prosjekt for å oppgradere Helse Sør-Øst(HSØ) sin klientplattform fra Windows 7 til Windows 10. Dette omfatter oppdatering av operativsystemet på ca. 60 000 PC’er.
HSØ bruker ca. 2500 applikasjoner som må testes for å verifisere Windows 10 kompatibilitet.
Prosjektet har nå behov for delprosjektleder som skal planlegge og få gjennomført testing, pilotering og utrulling til flere av helseforetakene i regionen.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre delprosjekter
 • Ha dialog med representanter fra helseforetakene, styringsgruppe og viktige interessenter
 • Styre prosjektdeltagere
 • Sørge for at Sykehuspartners rammeverk og styringsverktøy blir brukt i arbeidet
 • Styre prosjektleveranser i tråd med prosjektplan
 • Styre prosjektleveranser i tråd med prosjektplan
 • Monitorer og rapportere på prosjektstatus i forhold til tid, kostnad, kvalitet, omfang og risiko
 • Ansvarlig for at applikasjoner og utstyr blir testet mot Windows 10
 • Utrulling

Kompetanse og erfaring:

 • Ha erfaring på seniorkonsulentnivå

Må-ha-krav til erfaring/kompetanse til valgt konsulent:

 • Ha erfaring med å lede WIndows 10 utrullingsprosjekt
 • Ha teknisk kompetanse
 • Ha erfaring fra helsesektoren
 • Beherkse norsk eller annet skandinavisk språk som arbeidsspråk, og være god til å kommunisere skriftlig og muntlig

Bør-ha-krav til erfaring/kompetanse til valgt konsulent:

 • Ha erfaring fra risikohåndtering
 • Ha kjennskap til helseforetak, herunder prosjektmetodikk og malverk som er basert på Prince2 og Prosjektveiviseren
 • Ha erfaring med å håndtere mange interessenter

Oppstart: Snarest
Varighet: 31.01.2020
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.