Om kunden

Norsk Helsenett er en drifts- og utviklingsorganisasjon som i samarbeid med Direktoratet for e-helse, utvikler og forvalter nasjonale e-helseløsninger, inkludert Helsenorge, Kjernejournal, E-resept, Grunndata og HelseID.

Norsk Helsenett har, på oppdrag fra Direktoratet for e-helse, igangsatt et prosjekt MF Helse Konsument. Dette prosjektet skal etablere en kopi av modernisert folkeregister (fra Skatteetaten) for helsesektoren, samt sørge for kontinuerlig synkronisering av endringer i folkeregisteret. I tillegg skal prosjektet implementere et API for konsumering av data fra folkeregisteret. Alle aktører i helsesektoren med behov for persondata, vil hente data fra dette registeret.

Norsk Helsenett vil være ansvarlig for utvikling, drift og forvaltning av denne løsningen.

Bistanden som skal utføres

Vi har behov for bistand fra en erfaren konsulent til å lede arbeidet med å etablere en god og kostnadseffektiv driftsløsning. Prosjektet vurderer skybaserte driftsløsninger, og det er derfor ønskelig med kompetanse og erfaring fra etablering av skybaserte driftsløsninger.

Konsulenten vil ta rollen som delprosjektleder med ansvar for planlegging og etablering av driftsløsningen og vil rapportere til prosjektleder for MF Helse Konsument prosjektet.

Konsulenten vil ha ansvar og oppgaver innen følgende områder:

 • Utrede alternative driftsløsninger for tjenesten som skal etableres.
 • Lede arbeidet med risiko- og sårbarhetsvurdering av de ulike løsningene.
 • Etablere en kostnadsmodell for de ulike løsningene.
 • Lage beslutningsgrunnlag for endelig valg av driftsløsning.
 • Lede arbeidet med å etablere valgt driftsløsning. Her vil man samarbeide tett med interne drifts- og utviklingsressurser.
 • Etablere framdriftsplaner og rapportere status til prosjektleder for hele prosjektet.
 • Etablere gode og effektive drifts- og forvaltningsrutiner.

Krav til kompetanse

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

 • Relevant høyere utdanning innen informasjonsteknologi fra høgskole eller universitet, minimum bachelornivå
 • Minimum fem års relevant erfaring fra drift av kritiske IT-løsninger
 • Minimum tre års erfaring som prosjektleder for IT-prosjekter
 • Erfaring fra etablering og drift av kritiske IT-løsninger i sky.
 • God teknologiforståelse og evne til analytisk tilnærming
 • Erfaring med valg og vurdering av teknologi og programvareprodukter
 • Erfaring med teknisk og funksjonell dokumentasjon
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)

 • Tekniske og praktiske kunnskaper om DevOps
 • Erfaring med virtualisering og skyapplikasjoner
 • Erfaring med ROS-vurderinger
 • God erfaring og kompetanse fra drift av kritiske IT-løsninger
 • Erfaring fra helse- og omsorgssektoren

Nøkkelinfo

Oppstart: 02.09.2019
Varighet: 10 måneder med opsjon på forlengelse i ytterligere 6 måneder
Engasjement: 100%
Sted: Trondheim

Aktuelle kandidater bes ta kontakt ved å fylle ut skjema på høyre side. Husk å oppgi informasjon om timepris og tilgjengelighet, i tillegg til CV.