Ansvarsområde:
Å lede delprosjektet i gjennomføringsfasen, herunder utarbeidelse av planer og
detaljerte beskrivelser av arbeidspakker og leveranser, og å bidra til gjennomføring.
Delprosjektleder rapporterer til hovedprosjektleder.

Hovedoppgaver:

 • Administrere delprosjektet, herunder planlegging og gjennomføring av arbeidssamlinger.
 • Utarbeide underlag for anskaffelse og eventuelt påfølgende utvikling og/eller anskaffelse av samhandlingsløsningen ePat.
 • Sørge for et godt samarbeid med arkitekter og de øvrige delprosjektene.
 • Bistå hovedprosjektleder med å utarbeide saks- og beslutningsunderlag til
  prosjektstyret, samt annet presentasjonsmateriale
 • Utarbeide underlag til månedsrapporter til prosjektstyret

Kandidaten må ha følgende kvalifikasjoner:

 • Må ha dokumentert erfaring fra en gjennomføringsfase (etablering/realisering)
 • Må ha gode kommunikasjonsevner, norsk skriftlig og muntlig, og engelsk skriftlig og muntlig
 • Må ha gode samarbeidsevner
 • Må ha erfaring fra å utarbeide dokumentasjon av prosjektleveranser
 • Bør være sertifisert PRINCE2 practitioner
 • Det vil være en stor fordel med erfaring fra prosjekter som har omfattet
  spesifikasjonsarbeid
 • Det vil være en stor fordel med erfaring fra arkitekturarbeid
 • Det vil være en stor fordel med erfaring fra offentlige anskaffelser
 • Det er ønskelig med erfaring fra prosjektgjennomføring eller arkitekturarbeid i
  spesialisthelsetjenesten
 • Det er ønskelig med overordnet kjennskap til samhandlingsløsninger og tekniske standarder for dokumentutveksling

Oppstart: Slutten av januar/starten av februar
Varighet: Ut året, med opsjon på forlengelse
Stillingsprosent: 80-100
Lokasjon: Bergen, Oslo eller Trondheim. Noe reisevirksomhet må påregnes

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CVtimepris, samt tilgjengelighet.