Helse Sør-Øst skal etablere et moderne, regionalt, skalerbart og fleksibelt datasenter med en applikasjonsplattform for regionale kliniske løsninger og andre regionale initiativ.
Det skal etableres offentlige og private skytjenester der det er hensiktsmessig. Dette inkluderer blant annet:

 • Design og implementering av regionalt datasenter, herunder programvaredefinert datasenter, applikasjonsplattform for regionale løsninger og komponenter og skytjenester
 • Sikkerhets- og beredskapsmessige krav, herunder backup, sikring av data og disaster recovery
 • Etablere en ny, felles driftsmodell for infrastruktur- og plattformtjenester i sentrale datasenter og lokale datarom
 • Designe og implementere tekniske basistjenester for å muliggjøre migrering av tjenester til modernisert plattform.

Krav:

 • Prosjektleder må ha erfaring som prosjektleder på minimum seniorkonsulentnivå, helst spesialistnivå
 • Prosjektleder må ha erfaring fra ledelse av infrastrukturprosjekter
 • Prosjektlederen må ha teknisk bakgrunn
 • Prosjektleder må være sertifisert prosjektleder (PRINCE 2 eller tilsvarende).

Bør-ha-krav:

 • Prosjektleder bør ha erfaring med framtidsrettet teknologi (IoT, Automation, Machine Learning, Edge Computing etc.)
 • Bør ha erfaring av etablering av programvaredefinert plattform. Denne skal være produksjonsklar for prioriterte applikasjoner i 2020.
 • Prosjektleder bør ha god kunnskap om informasjonssikkerhet og klassifisering av datasenter (Tier III eller tilsvarende), redundans samt forholdet mellom sentrale, lokale og eksterne kjøremiljø


Søknadsfrist: 11.09


Oppstart: 
Snarest
Varighet: 1 år, mulighet for forlengelse på ytterligere 1 år
Omfang: 100%
Arbeidsplass: Oslo

Vis din interesse for oppdraget ved å fylle ut skjema.

Legg ved CV, timepris og tilgjengelighet.