Vår kunde har en Postgresinstans, den kjører på RDS hos AWS.

Løsningen har blitt resurskrevende, og kostnadene har økt. Dette kan gjøres ved å optimalisere databasen.

Vår kunde ser for seg kortvarig (8-10 timer) konsulentbistand for å avdekke og rette de viktigste behovene.

Sted: Må møtes i Asker, men det er ikke krav om onsite for utførelsen.