En av våre kunder ønsker en konsulent til forvaltningsenheten av Datavarehuset hos Ruter, som skal bistå med forvaltning og utviklingsoppgaver ved bruk av verktøyene Webl, Powerpivot kube, BODS og SQL server.

Oppgavene vil være av større og mindre art, og strekke seg fra feilretting til endringsleveranser og større utviklingsoppgaver. I tillegg til forvaltnings- og utviklingsoppgaver, kan konsulenten også bistå ved behov i analyser, utarbeidelse av løsningsspesifikasjoner, dokumentasjon, testplanlegging og testbistand.

Eksempler på oppgaver:

 • Utvikling, endring og feilretting på rapporter i SAP Webl
 • Utvikling, endring og feilretting av eksisterende ETL kode i BODS
 • Implementering av endringer eller nyutvikling på SQL server
 • Test av data
 • Analysering av nye innmeldte behov

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra tilsvarende utviklingsområder
 • Dyptgående kjennskap med ETL-verktøy, og erfaring med bruk av BODS
 • God kjennskap til bruk av SAP Webl og SAP Information Designer
 • Generell kompetanse på kildeanalyse, testplanlegging og datavarehus design
 • erfaring med å ivareta dataintegritet og -kvalitet ved nyutvikling og løpende forbedringer
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer

Det er en fordel om konsulenten har erfaring med:

 • Overvåkning i Management Console
 • SAP CMC

Oppstart: Senest 2. september
Varighet: 31.12.2019, med mulighet for forlengelse dersom oppgavene ikke er ferdigstillt
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.