Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon om oppdraget, IT-miljø, utviklingsverktøy m.m.

Aktuell ressurs ha:

 • Minimum 7 års erfaring med design og utvikling av databaser i prosjekter (Microsoft SQL Server, database-design og utvikling i SQL)
 • Minimum 3 års relevant utdannelse med avlagt eksamen på høgskole-nivå
 • Kunne beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt
 • Må være sikkerhetsklarert for konfidensielt
 • Erfaring med å konvertere data mellom ulike SQL-databaser, migrere komplekse SQL-server databaser til en ny plattform og utvikle testrutiner for kontroll av migrerte data
 • Erfaring med å forstå kompliserte regelsett og omsette de til strukturert SQL
 • Erfaring med å spesifisere algoritmer for datauthenting og oppdatering av SQL-databaser

Aktuell ressurs bør ha:

 • Erfaring med smidig gjennomføringsmetodikk – Scrum
 • Erfaring med AzureAD(VSTS), Wiki etc. som arbeids- og dokumentasjonsverktøy
 • Minimum 7 års erfaring med databaseutvikling i prosjekter med større tjenesteorienterte-løsninger
 • Kjennskap til offentlig forvaltning

Oppstart: Snarest etter avtaleinngåelse og senest 5. august
Varighet: Ut juni 2020, med opsjon ut oktober 2020
Stillingsprosent: 95%
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.