En av våre kunder skal migrere gamle SQL databaser ifb. oppgradering av en applikasjon som i dag er installert i flere instanser geografisk. Det er behov for databasetuning, rådgivning/anbefaling rundt design og metodikk for migrasjon for å redusere nedetid.

Krav til kompetanse og erfaring

  • Høy kompetanse og erfaring med Microsoft SQL Server, installasjon, oppsett og optimalisering (ytelse/stabilitet)
  • Høy kompetanse og erfaring innen SQL spørringer og prosedyrer, også tuning/optimalisering
  • Høy kompetanse og erfaring fra tilsvarende migrasjoner/problemstillinger
  • Dokumentasjonsarbeid på teknisk og funksjonelt nivå
  • God norskkunnskap både skriftlig og muntlig
  • Fordel med sertifisering på Microsoft SQL server

Oppstart: Slutten av august
Varighet: 3- 6 måneder, mulighet for forlengelse
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.