For en av våre kunder søker vi en Controller som vil ha ansvar for økonomistyring i selskapet.Dette innebærer månedlig økonomioppfølging hos deler av organisasjonen, økonomistøtte i prosjektarbeid, månedsavslutning og ansvar for intern budsjettprosess. Rollen vil i tillegg ha snavr for oppfølging av operatørkontrakter, spesielt knyttet til månedsavslutning, rapportering og budsjettering.

Arbeidsoppgaver vil være:

  • Bidra til et korrekt inntekts- og kostnadsbilde for Ruter
  • Økonomistyring inkl. månedsavslutning, prognoser og budsjett for Ruters internbudsjett
  • Støtte i prosjektarbeid og til deler av organisasjonen
  • Økonomioppfølging av operatørkontrakter inkl. månedsavslutning, rapportering og budsjettering
  • Bidra til gode budsjettprosesser og forbedret økonomistyring

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Relevant erfaring som Controller
  • God regnskapsforståelse
  • Erfaring med regnskapssystemet UBW (Agresso) er en fordel
  • God erfaring med bruk av Excel
  • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer

Oppstart: Starten av oktober
Varighet: 28.02.2021, med mulighet for forlengelse
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.